News

Free School Meals – Voucher Instructions

Click the link below: –

Ku dhufo (Riix) cinwaanka hoose

Visit www.vouchershopexchange.co.uk

Booqo www.vouchershopexchange.co.uk

 1. Enter the Cheque number – (this will be on the text you receive)

1.Qor nambarka jeegga – (nambarkaan wuxuu ku qoran yahay dhambaalka taleefanka ee laguu soo diray)

 1. Enter Validation Code – (this will be on the text you receive)

2.Qor nambarka sirta ah (nambarkaan wuxuu ku qoran yahay dhambaalka taleefanka ee laguu soo diray)

 1. You can then choose a voucher for the following retailers – Sainsbury’s, Tesco, Asda, Morrison’s, Waitrose or Marks and Spencer

3.Ka dib, waxaad dooran kartaa meesha aad fowjarka wax uga iibsaneysid sida- Sainsbury’s, Tesco, Asda, Morrison’s, Waitrose ama Marks and Spencer

 1. You will need to enter an email address so that the voucher can be e-mailed to you.

4.Waxaad u baahan tahay inaad qorto cinwaan e-mayl si fowjarka e-mayl ahaan laguugu soo diro

 1. You can use the voucher in store directly from the email or you can screen shot ready for when you are the till point.

5.Waxaad fowjarka ku isticmaali kartaa dukaanka dhexdiisa isagoo toos e-maylka ah ama isagoo sawirka shaashadda ah (screenshot) marka aad timaadid barta lacag bixinta.

 1. Use the voucher as payment for goods in store.
 2. U isticmaal fawjarka sida lacag aad alaab ugu gadaneysid dukaanka dhexdiida

All supermarkets have exclusions* including, tobacco, lottery tickets and fuel – funds being provided for essential supplies for children.

*other exclusions may apply on a store by store basis

Subarmarkedyada (dukaammada) waxay leeyihiin reebitaan (alaabta aad gadaneysid)* oo ay ku jiraan tubaako, tikidyada qamaarka iyo shidaal- kharashka waxaa loogu talogalay waxyaabaha daruuriga u ah carruurta.

*reebanaan kale ayaa jiri karta taasoo ku xiran dukaanka

Please note that you must redeem the voucher within three months after which the voucher will expire and you won’t be able use it to purchase groceries.

  Fadlan ogsoonoow waa inaad isticmaashaa fowjarka seddex bilood gudahooda markaas ka dib wey dhaceysaa mudaddiisa mana aad awoodi doontid inaad u isticmaasho wax gadasho

 If you have any questions, please contact the help line telephone number 01908 303 420 and press option 1 Voucher Cheque

(Monday to Friday 9am to 5pm)

Haddii aad su’aalaad qabtid, fadlan kala xiriir laynka taleefanka caawinta nambarka     01908 303 420 riixna dalabka 1

(Isniin ilaa Jimce 9am ila 5pm)

School Closure March 2020

Key Worker List

Residential Trip 2019

 

 • News

  Here you'll find all the latest news and happenings at Cabot Primary.
 • Calendar

  Click here for a month-by-month breakdown of what's happening at Cabot.
 • Gallery

  Pictures are worth a thousand words. Click here to get a real sense of life at Cabot.
 • Newsletters

  View our archive of school newsletters here.