Blog

Remote Learning

The Prime Minister has asked that schools close to most pupils from 5th January 2021. Your child’s teacher will provide remote learning.
Children in Reception and KS1 will be taught remotely using Seasaw, we have found this to be a more accessible platform for our younger children. Children are expected to complete 3 hours of learning daily; this will include online learning and tasks that can be completed without a device. Teachers will set daily lessons in reading, writing, maths and phonics as well as another curriculum area. The lessons provided will include: videos recorded by the class teacher, videos from other agencies such as BBC or Oak Academy and tasks that can be completed on Seasaw.
Children in KS2 will be taught remotely using Google Classroom. Children are expected to complete at least 4 hours of learning daily; this will include online learning and tasks that can be completed without a device. Teachers will set daily lessons in reading, writing, maths and spelling as well as another curriculum area. The lessons provided will include: videos recorded by the class teacher, live lessons in Google Meet, videos from other agencies such as BBC or Oak Academy and tasks that can be completed on Google Classroom.
Please encourage your child to use the online resources we are providing. Your child’s teacher will call you and your child regularly to see how you are and see if you need help with learning. If you are unable to access online learning because you don’t have suitable devices or internet connection, please let us know. We have a small number of devices in school available.
We also have a limited number of spaces in school for face to face teaching. These are for key workers and vulnerable children. If you are a key worker and need provision for your child to enable you to go to work, please contact the school.
We are also trying to offer as much face to face teaching as possible for children who are unable to access remote learning successfully at home. To enable us to help as many children as we can as safely as possible, these places will need to be part time.
We know how hard remote learning can be and will be doing all we can to support you and your children

Ra’iisul wasaaraha wuxuu dugsiyada weydiistay in la xiro laga billaabo 5ta jannaayo 2021. Macallinka canuggaada ayaa siin doona waxbarashada fogaanta.
Carruurta Risabshanka iyo KS1 fogaanta ayaa wax laga bari doonaa iyadoo la isticmaalaayo seasaw, waxaan aragnay in tan ay tahay mid carruurteenna yaryar ay si fudud ku geli karaan. Carruurta waxaa laga filaayaa in ay maalintii 3 saacadood wax-bartaan; tan waxaa ku jirta waxbarashada internetka iyo casharrada la sameyn karo iyadoo aan la isticmaaleynin qalab. Macallimiinta maalin walba caharro akhrin, qorid, xisaab iyo dhawaq iyo qeybaha kale ee manhajka ayey soo diri doonaan. Casharrada la soo diri doona waxaa ka mid ah: fiidiyoow-yo uu duubay macallinka fasalka, fiidiyoow-yo hey’ado kale ay duubeen sida BBC ama Oak Academy iyo casharro la sameyn karo iyadoo la isticmaalaaya Seasaw.
Carruurta KS2 waxaa la bari doonaa waxbarasha fogaanta iyadoo la isticmaalaayo Google Classroom. Carruurta waxaa laga filaayaa in ay wax-bartaan 4 saacadood maalintii; tan waxaa ku jirta waxbarsho internetka iyo casharro la sameyn karo iyadoo aan la isticmaaleynin qalab. Macallimiinta maalin walba caharro akhrin, qorid, xisaab iyo higgaad iyo qeybaha kale ee manhajka ayey soo diri doonaan. Casharrada waxaa ku jiro doona: fiidiyoow-yo uu duubay macallinka fasalka, casharro toos ah ee bar-kulanka Google, fiidiyoow-yo hey’ado kale ay duubeen sida BBC ama Oak Academy iyo casharro la sameyn karo iyadoo la isticmaalaaya Google Classroom.
Fadlan ku dhiirrageli canuggaada in uu isticmaalo inuu isticmaalo agabka internetka laga helo. Macallinka canuggaada ayaa si joogta ah kuu soo wici doona si xaaladdiina uu ula socdo iyo in aad caawinaad u baahan tihiin. Haddii canuggaada uu qalab haaysanin fadlan nala soo xiriir. Waxaan dugsiga ku haaynaa qalab xaddidan.
Waxaa kaloo aan isku dayeynaa inaan waxbarsho weji-ka-weji ah aan siinno carruurta aan awoodin in ay fogaanta barashada ay guriga ku sameeyaan. Si aan in badan u caawinno sida macquulka ah ee nabdoon, boosaskaas waa in ay noqdaan kuwo maalin nuskeed ah.
Waan ognahay sida ay waxbarshada fogaanta u adkaan karto waxaanna sameyneynaa wixii aan awoodno sidii aan adiga iyo caruurtaada u caain lahayn

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.